3 - 4 lutego 2018  Kędzierzyn-Koźle
Zgoda opiekuna

Każdy nieletni uczestnik imprezy musi posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na udziałw konwencie LISKON 2018.


Wzór zgody należy wydrukować i wypełnić składając na niej pisemny podpis opiekuna prawnego. Tak przygotowaną zgodę uczestnik musi posiadać przy sobie podczas trwania konwentu.


Nieletni uczestnicy są zobowiązani do okazania podczas akredytacji wypełnioną poprawnie zgodę opiekuna prawnego na udział w konwencie LSIKON 2018, w przeciwnym wypadku nie otwrzymają indentyfikatora upoważniającego do wstępu na teren konwentu.

Pliki do pobrania: