3 - 4 lutego 2018  Kędzierzyn-Koźle
Regulamin Helpera

 1. Helperzy oprócz regulaminu ogólnego zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 2. Helperem może zostać osoba fizyczna która ukończyła 18 lat. Osoby które ukończyły 16 lat mogą zostać helperami za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Wzór zgody znajduje się na stronie konwentu.

 3. Zgłoszenia na helperów odbywają się za pomocą formularza dostępnego na stronie konwentu.

 4. Helperzy zobowiązani są do wykonywania poleceń koordynatora do którego zostali przydzieleni. W przypadku sporu helperzy mają prawo odwołać się od jego decyzji u głównego organizatora konwentu.

 5. Każdy helper zobowiązany jest do wykonywania swoich obowiązków zgodnych z grafikiem helperów (ustalonym wspólnie z koordynatorem).

 6. Każdy helper zobowiązany jest do przybycia na konwent na dwie godziny przed jego rozpoczęciem oraz pozostania na jego terenie do czasu zakończenia i posprzątania terenu konwentu.

 7. Przyjęcie formularza na helpera nie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego kandydatury.

 8. Każda wybrana osoba zostanie poinformowana o tym mailowo.

 9. Każdy helper zobowiązany jest do zapłacenia akredytacji, której zwrot nastąpi po zakończeniu konwentu.

 10. W przypadku niestarannego/niedokładnego wykonania swoich obowiązków przez helpera, które mogą wpłynąć na jakość konwentu, przewidywana jest możliwość cofnięcia przywilejów helpera oraz odebranie mu tego stanowiska - decyzje podejmuje organizator konwentu.

 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu do dnia konwentu. Informacje o tych zmianach będą umieszczone na stronie konwentu.

 12. W przypadku gdy kandydatura helpera zostanie rozpatrzona pozytywnie, a z powodu braku przydzielenia go do jakiejkolwiek funkcji, helper w dalszym ciągu otrzymuje wszystkie przywileje związane ze stanowiskiem.